Läget i fält – veckans plus och minus

Hushållningssällskapets växtodlingsrådgivare ger en uppdatering över läget i fält runt om i Sverige. Vi tar fram veckans plus och veckans minus.

Vi har en utmanande höst på många håll, med regnmängder som stört skörd och höstsådd. För att få en bild över läget ger Hushållningssällskapens växtodlingsrådgivare på några platser veckans plus och veckans minus.

Vill du ha mer information om ett visst område, kontakta gärna en rådgivare direkt.
HIR Skåne
Anders Adholm, 010-476 22 70, anders.adholm@hushallningssallskapet.se

Plus – HÖGA SKÖRDAR

Det positiva under veckan är att det har slutat regna och väderleksprognosen ser lite ljusare ut. Avkastningsnivåerna på spannmål har varit över förväntan i år.

Minus – FÖR BLÖTT

Avsalupriserna är nere i källaren. Vi ser en del skalskador i maltkorn som klassas ner till foder. Sniglarna äter upp rapsen totalt i vissa fält. Det är för blött för att komma ut och köa Sluxx mot sniglar eller spruta höstrapsen mot ogräs och spillsäd. Det går inte att jordbearbeta inför höstsådden för att det är för BLÖTT.

Hushållningssällskapet Skaraborg
David Flod, , 0708-40 17 71, david.flod@hushallningssallskapet.se

Plus – BRA PROTEIN

Skördarna är överlag mycket positiva på höstvete och maltkorn! Proteinhalten är också mycket bra och även om skörden underskattats något så har markmineraliseringen varit högre än föregående år och kompenserat för en eventuell låg kvävegiva.

Minus – OTRÖSKAT

Regnet fortsätter att falla i omgångar med varierande mängder. Våra östra områden har ett bekymmersamt läge där endast 50 procent av spannmålen är skördad vilket innebär att vissa lantbrukare knappt har börjat. Mycket halm som skall bärgas samt en tredjeskörd av vall som drar ut på tiden. Höstsådden av vete är också förskjuten där endast enstaka fält är sådda. Hur mycket kvaliteten påverkas i höstvetet och maltkornet återstår dock att se.

Höstrapsens uppkomst är ganska ojämn troligen på grund av sval väderlek. Åkersniglarna är få i år men det är gott om andra skadegörare. Kålbladstekeln förekommer nästan överallt även om de bara gjort stor skada lokalt. Rapsjordloppan ökar trots att det regnat mycket och varit svalt. Rapsjordloppan finns på väldigt många fält och även om gnagskadorna inte är allvarliga så riskerar vi att få mycket larver på ett stort antal fält.

Hushållningssällskapet Halland
Carl Blackert, 0736-205140, carl.blackert@hushallningssallskapet.se

Plus – HÖGA RAPSSKÖRDAR

I Halland har i många fall avkastningen av vårkorn och höstvete varit mycket bra för det som är tröskat. Höstrapsavkastningen har också varit god med i många fall skördar kring 4 ton per hektar. Roligt är också att de enstaka vårrapsfält som finns i länet i år har klarat sig relativt bra från jordloppor och kålmal vilket har resulterat i skördar över 3 ton per hektar i flera fall.

Minus – BÄRIGHETEN BEGRÄNSAR

Mycket stora regnmängder har fallit i Halland den senaste månaden och nu när den spannmål som står kvar börjar torka upp igen är det i många fall bärigheten som begränsar turordningen på tröskningen. De som köpte bandtröskor efter de besvärliga höstarna 2011 och 2012 får nu stor nytta av sin investering.

Hushållningssällskapet Blekinge
Hans Hedström, 070-5434091, hans.hedstrom@hushallningssallskapet.se

Plus – LITE SNIGELPROBLEM

Betydligt mindre problem med sniglar i höstrapsen än befarat. Troligen är det torkan i maj som har minskat populationen i vårt område.

Minus – HOTAD POTATISUPPTAGNING

Regnet hotar upptagning och leveranser av potatis till stärkelsefabriken. Regnet i veckan innebär att det nu är många lantbrukare som inte kan komma ut på fälten och plocka potatis för leverans enligt sin leveransplan.

Vallskördarna har blivit mycket bättre än väntat kvantitetsmässigt men kvaliteten är sämre än normalt. Många lantbrukare har nu analyserat sitt grovfoder från första och andra skörd. Analyssvaren visar på förhållandevis lågt protein- och energiinnehåll, men variationen är stor och vi har svårt att fånga orsak till den stora variationen.

Hushållningssällskapet HS Konsult, Örebro
Emelie Andersson, 070-603 08 99, emelie.andersson@hushallningssallskapet.se

Plus – HÖGRE SKÖRDAR ÄN VÄNTAT

Skördarna över förväntat, trots torkan har höstvete och vårkorn gett bra skördar. Det mesta av rapsen verkar ha fått en bra etablering även om tillväxten nu går väldigt långsamt på grund av det kalla vädret.

Minus – FÖRSENAD HÖSTSÅDD

Jag har fått rapporter om dåliga ärtskördar med dåligt matade baljor. Troligen har pollinatörerna varit få i det kyliga vädret under blomningen. Vädret gör det svårt att få in sista spannmålen (framför allt havre och vårvete) och en del har börjat gro. Även höstsådd och plöjning innan sådd är svår att få till, speciellt på lerorna. En hel del angrepp av kålbladssteklar i rapsen, men har man bekämpat dessa så har rapsen klarat sig rätt så bra.

Hushållningssällskapet HS Konsult, Uppsala
Milena Jasarevic, 070- 640 85 75, milena.jasarevic@hushallningssallskapet.se

Plus – HÖGA SPANNMÅLSSKÖRDAR

Skördarna har överträffat mångas förväntningar. Vi ser riktigt bra skördar i alla grödor. Under skördeperioden har det kommit omkring 100 mm regn men med lokalt stora variationer. En del framför allt vårvete och vårraps är ännu otröskat. Nederbörden har gjort att vi har mycket fin uppkomst av höstraps, höstkorn, råg, rågvete och tidigt sått höstvete.

Minus – LITEN VALLSKÖRD

Tyvärr har vi påträffat vårvetefält med totalinfektion av svartrost. Rapporter om mjöldryga i råg och stinksot i vete finns också från området. Våra vallar är fortfarande påverkade av den torra sommaren och många har inte kunnat bärga tillräckliga mängder grovfoder. Många hoppas nu att det går att ta en stor andra eller tredje vallskörd innan vintern för att tillgodose behoven. Vi ser stora skördesänkningar i fält med kraftiga lusangrepp under blomning. Om vädret blir lika bra som prognosen i skrivande stund bör vi kunna så den planerade arealen under september.

Hushållningssällskapet Kalmar
Hans Romarker, 0768-83 87 26, hans.romarker@hushallningssallskapet.se

Plus – HÖSTRAPSEN SÅDD

På bra vattenhållande jordar har skördarna blivit mycket bra.

Normalt har vi underskott av nederbörd under sensommaren, vilket kan äventyra höstrapsetableringen. I år har det regnat mycket under augusti och fram till nu, så vi har därför inte haft några problem med torr såbädd, utan rapsen har kommit upp bra. Det myckna regnandet har gjort att några lantbrukare har fått göra ändringar i sin växtföljd, men i stort så är den planerade höstrapssådden gjord i vårt område.

Minus  – VARANNANDAGSVÄDER

På torra jordar tog spannmålen stryk under försommaren och skörden blev där mycket dålig. Vallskördarna har varierat i området och även höstrapsen, från halv skörd till normalskörd. Orsakerna till den låga skörden kan vara flera, som angrepp av rapsjordloppa, skidgallmygga, bomullsmögel och inte minst en  mycket kall och torr vår och försommar. I nysådda fält finns rapsjordloppa i flertalet fält och har i flera fall överskridit bekämpningströskeln.

Regnandet har ställt till problem för flertalet lantbrukare på ett eller annat sätt. Normalt har vi underskott av nederbörd i vårt område, men de senaste två månaderna har det regnat mycket. Det har inte varit stora regnmängder, men det har varit varannandagsväder. Det har gjort att tröskning och halmbärgning har blivit mycket försenade. I slutändan försenar detta även höstsådden. Flertalet lantbrukare har trots det ostadiga vädret fått in skörden, men med högre vattenhalter. Tyvärr finns det fortfarande spannmålsfält och även klöverfröodlingar som på grund av vädret är otröskade. Förutom höga vattenhalter så har även kärnorna börjat gro. Som en sammanfattning så har året varit normalt,  men med stora variationer. Men nu behöver vi en period med soligt och stabilt väder för att kunna avsluta skörden och fullfölja höstsådden.