Läget i fält från söder till norr

Hushållningssällskapets växtodlingsrådgivare ger oss en uppdatering över läget i fält. Vi börjar med läget för höstrapssådden.

Höstrapsen ojämn här och var

Med en lägre höstrapssådd än flera tänkt sig är höstrapsen ändå hyfsat på gång, sniglar finns och har gjort en del skador men de flesta odlare har varit på hugget och bekämpat menar Henrik Nilsson vid Hushållningssällskapet Väst, Vänersborg.

Varierande uppkomst av höstrapsen ser vi överallt. Hanna Ahlsten på Hushållningssällskapet Gotland anger en kompott av anledningar alltifrån torka och angrepp av både sniglar och jordloppor, samt ovanligt mycket spillsäd.

Torra förhållanden i tidigt sådda fält ger svagare raps än normalt i mitten av september rapporterar Frans Johnson från Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge.

-Höstrapsen är betydligt mindre och klenare än den brukar vara i mitten av september, max 3-4 örtblad men det finns många fält som fortfarande står i hjärtbladsstadiet, säger Frans.

Även Ida Lindell, HIR Skåne, kommenterar läget för rapsuppkomsten som varierande

-Grov struktur och torra förhållanden har inneburit en besvärligt etableringen på en del rapsfält.

I Värmland rapporterar Ulrica Broström, Hushållningssällskapet Värmland, om att bara lite höstraps blev sådd och mycket av den har blivit uppäten av sniglar.

Isac Svärd på Hushållningssällskapet Östergötland, kommenterar den mindre och senare sådden av höstraps med att de sent etablerade bestånden behöver mycket tid och värme på sig.

-På grund av sen skörd har det även varit svårt att få tid att behandla kvickroten i stubben.

 

Sniglar ätit glupskt…

På flera håll rapporteras om besvärliga sniglar i höstrapsen. Carl Blackert, på Hushållningssällskapet Halland kommenterar att man på framför allt plöjningsfria fält på lerjord inte har tillfredställande bestånd trots två körningar med snigel-preparatet Sluxx.

-Det innebär att några fält kommer att sås i med en annan gröda till våren och att enstaka fält helt får köras upp.

Detsamma menar Elisabeth Thisner på Hushållningssällskapet i Skaraborg.

-Snigelgift har körts i flera fall i samband med sådd på styva kokiga jordar eller torra tuviga vallbrott men det har inte riktigt räckt till, säger Elisabeth.

Men det är inte bara i nysådda rapsen sniglarna huserar.

-Generellt är det mycket sniglar även i till exempel åkerbönor, säger Carl Blackert, Hushållningssällskapet Halland. Man får vara uppmärksam på skador även i höstvete som sås i höst, speciellt om man inte plöjer, och åtgärda med Sluxx om det behövs. Rådet är att bearbeta minst 2 ggr med t ex 2 kultiveringar om man inte plöjer för att åtminstone ta bort en del sniglar.

…och andra djur

Även insekter har kalasat på rapsen här och var i höst. Larvskador från kålbladstekel rapporteras från exempelvis Halland, framförallt i riktigt tidigt sådda fält och från området kring Stockholm och Uppsala har man haft stora problem med kålbladsstekel och även kålfjärilslarver som gjort stor skada i många fält.

-På bilden ses kålfjärilens larver i ett ekologiskt höstrapsfält, säger Johan Kullsand, Hushållningssällskapet HS Konsult.

Glupska. Kålfjärilens larver kalasar på rapsen. Foto: Johan Kullsand

Glupska. Kålfjärilens larver kalasar på rapsen. Foto: Johan Kullsand

 

När det gäller rapsjordloppa har nu hälften av prognosfälten som följs nått bekämpningströskeln för larvskador i Skåne.

-Rapsjordloppor finns mer eller mindre överallt och kommer att behöva bekämpas även i mitt område i Kalmar och på Öland, säger Frans Johnson.

– I mitt område har rapsen kommit så pass långt i utvecklingen så att skadorna förmodligen inte kommer vara något problem, säger Emelie Andersson, Hushållningssällskapet Jönköping.

 

Vill du veta mer om läget i fält i ett visst område? Hitta din närmsta växtodlingsrådgivare nedan.