Läget i fält- ekologisk odling!

Vi har träffat några rådgivare inom ekologisk odling bland Hushållningssällskapens växtodlingsrådgivare. Vad kan vi säga om grödorna 2016 och hur ser läget ut inför 2017?

Flera bra grödor

– Ekologisk maltkorn, höstraps och höstvete till bröd var alla bra grödor 2016, säger Anna Linnell, växtodlingsgivare på HS konsult, Nyköping. Ärter gick också bra i de områden där inte vilttrycket omöjliggör ärtodling. Däremot var skördarna sämre för havre och åkerbönor. På gårdar med egen gödsel har rapsen och brödvetet gått bäst ekonomiskt, hos odlare som gödslar med pellets vann i år de ekologiska ärterna och maltkornet, säger Anna.

Varierande rapsskördar

Tittar vi söderut och hör med rådgivarna Kerstin Andersson och Per Modig på HIR Skåne får vi höra att variationen är stor, framför allt för höstraps.

– Några har tagit jättebra skördar på raps och för dem är det definitivt bästa grödan, andra har tagit bottenskördar på rapsen, säger Kerstin Andersson. Vitklöver har gått bra för flera och tack vare låga insatser och bra förfruktsvärde blir det en riktigt lönsam gröda de år man lyckas.

-I vårt område har vi också specialgrödor med mycket hög lönsamhetspotential som exempelvis potatis, säger Per Modig. Det var högre tryck av bladmögel 2016 jämfört med 2015, men flera odlare har ändå tagit bra skördar och hittills ser det ut som om även priserna håller i sig.

En del svaga höstsådder

Det finns nu en del klena bestånd av höstvete och höstraps som kom upp sent på grund av torkan. Det finns också frodiga, tidigt uppkomna fält med mycket ogräs ,menar Anna.

-Etableringen av höstraps var problematisk i höstas på grund av torka, framför allt i slutet av såperioden. Tack vare en varm september ser trots allt många fält bra ut, säger Kerstin.

Ekoraps. Höstens torka har lett till en hel del fält med svaga plantor inför vintern. Här ett fält med ekologisk höstraps med grovt bruk med ojämn och sen uppkomst, oktober 2016. Foto: Anna Linnell

Ekoraps. Höstens torka har lett till en hel del fält med svaga plantor inför vintern. Här ett fält med ekologisk höstraps med grovt bruk med ojämn och sen uppkomst, oktober 2016. Foto: Anna Linnell

Marknadsläget ser fortsatt bra ut för den ekologiska rapsen, säger Per Modig. Även efterfrågan av spannmål ser bra ut även om priserna varierar kraftigt mellan olika spannmålsslag. Det måste tas med i beräkningen när man väljer gröda. -Inför vårsådden verkar maltkorn bli en intressant gröda prismässigt, säger Anna Linnell.

Kontakta oss gärna

Använd kontaktfunktionen som du hittar här nedanför och sök på växtodling samt ditt område.

Välkommen att kontakta oss!