Läge för kött!

Ett gynnsamt marknadsläge och de nya EU-stöden gör att konjunkturen inom köttproduktion är god. Hushållningssällskapet anordnar därför ett seminarium för att belysa avgörande delar för en lönsam produktion.

– Vi har bjudit in byggrådgivare Martina Westlund från HS konsult för att prata byggnader och inredningslösningar. Länsstyrelsen kommer för att berätta om de nya investeringsstöden i samband med byggnation av stallar och kalkylmodeller och strategier för olika uppfödningsformer presenteras. Men viktigast av allt, så är slakterierna inbjudna för att ge sin bild av marknadsläget och vad de efterfrågar av producenten säger Federico Cuellar på Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.

Läs mer om seminariet och hur du anmäler dig här.