REKO-skolan

I den här utbildningen får du kunskaper om hur din REKO-försäljning kan förbättras och råd om hur andra har fått REKO-ringsförsäljning att fungera i olika delar av landet. Genom projektet REKO Jämt Här som drivs av Hushållningssällskapet Jämtland har vi samlat erfarenheter från alla delar av REKO-försäljningen, från en välmående producent och administratör till en nöjd kund. 

Utbildningen består av 13 avsnitt och riktar sig både till producenter och administratörer. Den fungerar både som ett fristående material och som underlag till studiecirkeln som drivs i  Studieförbundet Vuxenskolans regi. Här finns faktatexter, länkar, tester och diskussionsunderlag. Läs alla avsnitt i ordning eller bara de som intresserar just dig.

 

REKO-skolan öppnar snart!