Motorsågskörkort

Hushållningssällskapets säkerhetsutbildning för nybörjare såväl som yrkesverksamma. Kurserna är kvalitetssäkrade genom projektet Säker Skog, och är klassade i olika nivåer från A-F.

Nivå A – Kräver inga förkunskaper endast att man fyllt 16 år. Genomgång av sågens grunder samt enklare kapning.

Nivå B – Att man klarat A är en grundförutsättning för att få genomföra B kursen. Här får man lära sig grunderna i trädfällning samt mer avancerat kapningsarbete.

A och B kurserna samkörs oftast och omfattar ca 24 tim.

Kursinnehåll

  • Olycksfallsstatistik
  • Lagar och krav
  • Personlig skyddsutrustning
  • Filning
  • Genomgång av sågen och dess skyddsdetaljer
  • Trädfällning, kvistning och kapning
  • Hur man tar ner fastfällda träd på ett säkert sätt
    Med mera

———————————

Nivå C – kräver godkänt på A och B nivå. Denna nivå vänder sig främst till yrkesverksamma eller till den mer självverksamme skogsägaren

Nivå D – kräver godkänt på C nivå. Ytterligare krav på förkunskaper är godkänd ESA (elsäkerhetsutbildning). Denna nivå vänder sig främst till de yrkesverksamma som jobbar med avverkning runt och i ledningsgator. Vid denna sorts arbete gäller det att tänka flera steg i förväg för att inte skada sig själv eller skada ledningar, stolpar mm.

Nivå E – Kräver godkänt på A och B nivå. Ytterligare förkunskapskrav är att man har utbildning för skylift. Denna nivå handlar om arbete med motorsåg från arbetsplattform, och inriktar sig mot yrkesverksamma inom trädgård parkskötsel eller liknande.

Nivå F – Kräver godkänt på nivå A. Denna nivå är utformad för räddningstjänsten.

 

Kontakt:

Magnus Ekström
Mobil 0708-241020