Grundkurs för skogsbruk

Ta vara på skogens möjligheter och dess värden! Som skogsägare har du frihet och ansvar att bruka din skog. Vi erbjuder dig en komprimerad utbildning inom bärkraftigt skogsbruk.

Kursinnehåll

  • Skogshistoria
  • Trädlära
  • Virkesproduktion
  • Miljöhänsyn- certifiering
  • Ståndortslära
  • Skötsel, dvs plantering, röjning, gallring och slutavverkning
  • Skogsbruksplan
  • Ekonomi
  • Skogsskador

Kursen består av fyra kvällsträffar och en heldag i skogen.

Pris: 5 000 kr exkl. moms

Observera att avbokningar fram till två veckor innan kursstart debiteras med halva kursavgiften, därefter hela kursavgiften.

Se i evenemangskalendern när nästa utbildning är eller kontakta din närmaste skogsrådgivare via kartan under tjänsten Skog.

Vi är Sveriges oberoende skogsrådgivare

Kvalificerad rådgivning till skogsägare över hela landet. Vad kan vi göra för dig?

Läs mer om våra tjänster