Livsmedelshygien

Säker mat är ett gemensamt ansvar!

Alla som arbetar med mat inom storkök, restaurang, livsmedelsföretag m.m. behöver veta vilka farorna i livsmedelshanteringen är och visa sina gäster, kunder och kontrollmyndigheten att dessa faror är under kontroll.

HACCP är en fördjupning om principerna för att genomföra och upprätta en HACCP/faroanalys.

Hygienutbildningarna anpassas till olika målgrupper som personal i tillagningskök, mottagningskök, caféer, inom omsorg och i småskaliga livsmedelsföretag.

Matkonsulterna

Vi jobbar över hela landet oavsett var i landet vi sitter. Välkommen att kontakta oss!

Hitta en kontakt nära dig