Bra mat i förskola och skola

Satsa på maten - och ge barnen en bättre möjlighet att utveckla sina färdigheter och kunska­per.

Bra matvanor är en förutsättning för att må bra, utvecklas och orka. Barn och ungdomar som äter bra koncentrerar sig lättare, är lugna, mindre stressade och friskare.

Bra matvanor grundläggs tidigt. Här har förskola och skola ett stort ansvar tillsammans med föräld­rar.

Råden som Livsmedelsverket har utarbetat på regeringens uppdrag bör alla som arbetar med ma­ten i förskola och skola ta del av, för att utveckla, planera och skapa attraktiva måltider.

I utbildningen diskuteras allt från vad bra mat innebär i praktiken till attityder och förhållningssätt. Räkna med ett intensivt och inspirerande program! ”Barn gör inte som vi säger, utan som vi gör.”

Matkonsulterna

Vi jobbar över hela landet oavsett var i landet vi sitter. Välkommen att kontakta oss!

Hitta en kontakt nära dig