Hitta Stilen – i skolan

Goda matvanor är viktigt för inlärningen.

De dagliga vanorna har stor betydelse för att vi ska hålla oss friska och må gott. För barn och ungdomar är goda vanor också viktigt för inlärning och studieresultat. Sätt fokus på barn och ungdomars hälsa och livsstil på din skola!

Vill ni ha tips hur man kan arbeta med hälsa på din skola?
Funderar ni på att ordna en hälsodag?
Med Hitta stilen på din skola lyfts frågor om livsstil och hälsa med särskilt fokus på mat, sömn och fysisk aktivitet. Du får tips på olika aktiviteter som ni kan göra tillsammans med barnen, antingen fristående eller under en temadag.

Matkonsulterna

Vi jobbar över hela landet oavsett var i landet vi sitter. Välkommen att kontakta oss!

Hitta en kontakt nära dig