Mindre matsvinn

Vad kan vi göra för att inte slänga mat i onödan?

I storköken

Vill du ha idéer och förslag på hur du med bra rutiner kan minska matsvinnet i storköket? Komma igång att mäta svinn eller gå vidare med mätningarna?

Utbildningen om mindre matsvinn vill stärka dig i din yrkesroll för att omsätta teori i praktik inom området matsvinn och ge dig beredskap för att bemöta och kommunicera med dina matgäster och annan personal. Ett viktigt mål är att skapa en handlingsplan för hur just du och din arbetsplats eller hela kommunen/stadsdelen kan arbeta.

I hemmet

De privata hushållen står för den största andelen av matsvinnet. Förutom att minska miljöpåverkan finns det pengar att spara! Vi ger dig tips och kunskap vad du själv kan göra hemma för att minska svinnet.