Klimatsmart mat

Vilka matval gynnar vårt klimat?

Forskare över världen har nu enats om att människans levnadsvanor och konsumtion påverkar jordens klimat och framtid. I denna utveckling spelar livsmedelsvalen och matkonsumtionen en avgörande roll.

I både de små och stora hushållen gäller det att planera, välja det mest klimatsmarta och miljövänliga alternativet och utifrån det kombinera välbalanserade måltider. Helt enkelt att jobba SMART i hela processen från jord till bord.

Kursen inspirerar och ger verktyg för en hållbar utveckling och möjligheter att nå miljömålen.