Hållbara matvanor

Att odla och producera mat påverkar alltid miljö och klimat mer eller mindre och på olika sätt. Genom våra val av livsmedel och hur vi hanterar maten kan vi vara med och bidra till att minska den negativa påverkan. De matvanor som gör gott för miljön är också bra för oss och vår hälsa.

Mindre matsvinn

Var rädd om både miljön och pengarna

Läs mer

Klimatsmart mat

Hur gör jag klimatsmarta matval?

Läs mer

Grön inspiration

Mer vegeratiskt för både hälsa och miljö

Läs mer

Matkonsulterna

Vi jobbar i hela landet oavsett var i landet vi sitter. Välkommen att kontakta oss!

Hitta en kontakt när dig