Kurser för lantbrukare i likviditetsplanering

Syftet med kursen är att ge lantbruksföretagarna en ökad kunskap om hur man kan utnyttja likviditetsplanering för att hantera förändringar.

Syfte och mål
Målet med projektet är att lantbrukarna bättre ska kunna hantera finansiella svängningar samt förändringar, bättre kunna utveckla företaget, samt budgetera vilket ger bättre underlag för beslutsfattande.

Hushållningssällskapet kommer att hålla ca 25–30 endagarsutbildningar av likviditetsplanering för lantbrukare runt om i landet. Utbildningarna kommer att hållas av lokala ekonomirådgivare i respektive län.

Kursen är finansierad inom landsbygdsprogrammet. Vi kommer att ta 500 kronor i deltagaravgift. I deltagaravgiften ingår lunch och fika om det är en dagkurs.

Kurserna kommer att marknadsföras av respektive lokalt Hushållningssällskap. Men för att vara säker att komma med på en kurs kan du anmäla intresset till projektledaren bengt.andreson@hushallningssallskapet.se. Ange i mejlet var du bor.

   Jordbruksverket

 

 

Anmäl dig till våra kurser

Vreta Kloster

22 januari, 9-16
Arrangör: Hushållningssällskapet Östergötland

Anmäl dig här

Vreta Kloster

25 februari & 3 mars kl 9-13, 9-12
Arrangör: Hushållningssällskapet Östergötland

Anmäl dig här