Kurser för lantbrukare i likviditetsplanering

Syftet med kursen är att ge lantbruksföretagarna en ökad kunskap om hur man kan utnyttja likviditetsplanering för att hantera förändringar.

Syfte och mål
Målet med utbildningen är att du som lantbrukare bättre ska kunna hantera finansiella svängningar samt förändringar, bättre kunna utveckla företaget, samt budgetera vilket ger bättre underlag för beslutsfattande.

Hushållningssällskapet kommer att hålla ca 25–30 endagarsutbildningar av likviditetsplanering för lantbrukare runt om i landet. Utbildningarna kommer att hållas av lokala ekonomirådgivare i respektive län.

Kursen är finansierad inom landsbygdsprogrammet. Vi kommer att ta ut en deltagaravgift, där det ingår lunch och fika om det är en dagkurs.

Kurserna kommer att marknadsföras av respektive lokalt Hushållningssällskap, nedan ser du aktuella tillfällen för kursen och information om hur du anmäler dig. Om du har frågor, kan du kontakta projektledaren bengt.andreson@hushallningssallskapet.se.

   Jordbruksverket

 

 

Intresserad av kontinuerlig uppföljning tillsammans med en expert?

Vi erbjuder individuell rådgivning för hela ditt företag!

Läs mer här