En av Sveriges största utbildare av arbetskraft till landsbygden

Varje år examineras hundratals välutbildade ungdomar från Hushållningssällskapets sju naturbruksgymnasier.
Tack vare den gröna näringens stora behov av arbetskraft får många anställning direkt. Andra startar egna företag eller fortsätter sina studier på universitet.

Våra elever ger liv till den landsbygd vi ser idag och den landsbygd vi i framtiden vill se blomstra ännu mer.

Det som är bra för eleven är bra för landsbygden vilket är bra för Sverige.
I den övertygelsen vilar vårt löfte – Kunskap för landets framtid.