Kurser om stallgödsel flyttas till hösten

På grund av smittläget flyttar vi två kurser till hösten 2021.

Detta gäller de två annonserade kurserna om stallgödsel: ”Sprid och utnyttja stallgödseln effektivt, med hänsyn till miljö och jordhälsa” och ”Lagring och hantering av stallgödsel för minskad miljöpåverkan och bättre gödseleffektivitet”.

Vi återkommer med ny information i god tid före kurserna.

Kontaktperson: Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland per.stahl@hushallningssallskapet.se