Virtuell studieresa till ekologiska grönsaksodlare

Följ med till odlare från norr till söder. Under hösten 2021 och vintern 2022 genomförde Hushållningssällskapet åtta studiebesök via webben, filmade hos duktiga grönsaksodlare runt omkring i Sverige. Här kan du ta del av alla besök i efterhand.

Studiebesöken genomfördes som en del av det nationella projektet ”Ökad ekologisk grönsaksodling genom virtuella studieresor med mentorskap och kompetensutveckling”  som hade som mål att få fler professionella grönsaksodlare i Sverige. Projektet var ett samarbete mellan flera Hushållningssällskap runt om i landet med Hushållningssällskapet Västra som projektledare.

Projektet finansierades med hjälp av medel från Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin.

Så här gör du för att delta

Steg 1:

(Har du redan ett konto? Logga in och gå sedan till Steg 3.)

Steg 2:

  • Vi har skickat en länk till den e-postadress du angett. Följ anvisningarna i e-postmeddelandet för att bekräfta ditt konto.

Steg 3: 

Support

Har du frågor i samband med inloggning?
Välkommen att kontakta Karin Carlsson, karin.carlsson@hushallningssallskapet.se.

Kursen är utformad så att du kan läsa den på en dator, laptop eller surfplatta.