SYN (Natur- och kulturhänsyn)

Hushållningssällskapets SYN-utbildningar är utformade för skogstjänstemän och entreprenörer. Med våra utbildningar håller du dig uppdaterad och aktuell för arbete inom skogsbranschen enligt en etablerad standard för hur utbildningar ska gå till i de svenska skogarna.

Målet med våra kurser är att säkerställa tillgången på högt efterfrågad kompetens samtidigt som vi förbättrar arbetsmiljön. Detta leder till en långsiktig ökning av produktiviteten inom skogsbruket.

Vi är ackrediterade för att erbjuda kurser inom både grund- och förnyelseutförande. Satsa på din framtid inom skogsbranschen genom att delta i våra SYN-utbildningar.

Utbildning SYN (Natur- och kulturhänsyn)

Vi erbjuder utbildning inom följande områden:

  • Avverkning
  • Röjning/Förröjning
  • Plantering för plantbasar
  • Markberedning
  • Dikesrensning/Skyddsdikning

Vi håller våra utbildningar på Gamlebygymnasiet, Ingelstadsgymnasiet utanför Växjö samt Helgesbo, söder om Mönsterås. Om ni är en grupp på 6-10 personer kan vi skräddarsy tid, datum och plats för er. Om ni vill ha matservering kan vi även ordna det.

Här kan du ladda ner informationsblad

 


Vad är SYN?

SYN är Skogsbrukets Yrkesnämnd. De tillhandahåller en etablerad standard för hur utbildningar ska gå till i de svenska skogarna. Hushållningssällskapet är ackrediterade för att erbjuda kurser inom både grund- och förnyelseutförande.