Skogsbrand – del 2: Skogsbranden inträffar

Skogsbruksåtgärder innebär en risk att starta bränder och vi har ett ansvar att göra vad vi kan för att minimera risk för antändning. Vi ska inte sluta med att utföra åtgärder, men risken för skogsbrand bör tas med när vi fattar beslut. Klimatförändringarna innebär dessutom att vi behöver mer kunskap och göra oss mer förberedda för bränder.

Innehåll Skogsbrand – del 2

Det här är den andra kursen av två som handlar skogsbränder. Innehållet bygger på den första delen och handlar om hur du som markägare bör agera om skogsbranden inträffar. Här får du kunskap om:

  • Hur räddningstjänsten stöttar markägaren vid skogsbrand
  • Hur eftersläckningsarbetet går till
  • Hur du ökar din personliga säkerhet
  • Vilket ansvar du har som markägare i samband med en skogsbrand och efter räddningstjänsten lämnat platsen.

Målet är att du ska få ökad kännedom och framför allt ökad trygghet i de olika stegen i händelseförloppet vid en brand, från upptäckt till släckt brand.

Kursen är kostnadsfri och en del av projektet Gradvis som syftar till klimatoptimering av Sveriges Lant- och Skogsbruk, finansierad genom Landsbygdsprogrammet.

Så här gör du för att delta

Steg 1:

(Har du redan ett konto? Logga in och gå sedan till Steg 3.)

Steg 2:

  • Vi har skickat en länk till den e-postadress du angett. Följ anvisningarna i e-postmeddelandet för att bekräfta ditt konto.

Steg 3: 

  • Klicka på länken: Skogskurser
  • Välj därefter den kurs du vill gå.

Support

Har du frågor i samband med inloggning?

Välkommen att kontakta Hanna Richter, hanna.richter@hushallningssallskapet.se.

Kursens författare

Annie Johansson, Kyllesjö skog
annie.johansson@kyllesjoskog.se