Skogsbrand – del 1: Var beredd om det händer

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenSkogsbruksåtgärder innebär en risk att starta bränder och vi har ett ansvar att göra vad vi kan för att minimera risk för antändning. Vi ska inte sluta med att utföra åtgärder, men risken för skogsbrand bör tas med när vi fattar beslut. Klimatförändringarna innebär dessutom att vi behöver mer kunskap och göra oss mer förberedda för bränder. 

Innehåll Skogsbrand – del 1

Det här är den första kursen av två som handlar skogsbränder. Den första kursen syftar till att stärka kunskapen om det förebyggande arbetet mot skogsbränder.  Här får du grundläggande kunskap om:

  • Hur brand kan uppstå
  • Hur skogen brinner
  • Hur ni i byn kan starta samverkan för att förebygga.

Målsättningen är att du som markägare ska vara en del av att minska de negativa följderna av skogsbränder, men framför allt du ska känna att du gör vad du kan för att bränderna aldrig startar.

Kursen är kostnadsfri och en del av projektet Gradvis som syftar till klimatoptimering av Sveriges Lant- och Skogsbruk, finansierad genom Landsbygdsprogrammet.

Så här gör du för att delta

Steg 1:

(Har du redan ett konto? Logga in och gå sedan till Steg 3.)

Steg 2:

  • Vi har skickat en länk till den e-postadress du angett. Följ anvisningarna i e-postmeddelandet för att bekräfta ditt konto.

Steg 3: 

  • Klicka på länken: Skogskurser
  • Välj därefter den kurs du vill gå.

Support

Har du frågor i samband med inloggning?

Välkommen att kontakta Hanna Richter, hanna.richter@hushallningssallskapet.se.

Kursens författare

Annie Johansson, Kyllesjö skog
annie.johansson@kyllesjoskog.se