Sensorik, smak och presentation

Alla våra fem sinnen är inblandade i hur vi upplever smaken på den mat vi äter. I utbildningen får ni lära er grunderna i sensorik, och får utifrån det börja laborera med ett antal faktorer för att se hur olika tillagningsmetoder påverkar smaken, hur utseende och presentation av maten spelar in i måltidsupplevelsen som helhet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till måltidspersonal inom vård, skola och omsorg, men även skolhälsovård, pedagoger, i förskola/skola, funktionshinderverksamhet, äldreomsorg och personal inom BVC. Utbildningen passar även anhöriga till både barn och äldre.

Förslag på utbildningsinnehåll

 • Sensorik, en resa via våra fem sinnen.
 • Våra fem grundsmaker och hur de identifieras
 • Smaktester som överraskar och påverkar
 • Provsmakning och avsmakning, bedömning
 • Matglädje via olika smakpaletter
 • Tallriksmodell som stimulerar alla våra sinnen
 • Ökad matglädje med hjälp av sensorik
 • Mera grönt med sinnesmetoden
 • Sinnrik presentation av måltider.
 • Sinnrik matglädje på tallriken.
 • Upplevelsen av smak – förväntningar, smakminnen, smakträning och smakbryggor
 • Medfödda och förvärvade beteenden (neofili, neofobi, aversion, förkärlek/preferenser)

Innehållet kan kombinera och genomföras som kortare eller längre utbildningar där vi gärna varvar föreläsning med smaktester och praktisk matlagning. Vi arbetar även med pedagogiska metoder som workshop, erfarenhetsutbyte och/eller coachning.

Vi kan även hjälpa till att utarbeta riktlinjer, rutiner, informationsmaterial och handlingsplaner inom området mat och måltider.

Kontakta oss för mer information och offert.