Paketeringsutbildning

Fler produkter inom naturturism är viktigt för att utveckla näringen. Väl genomarbetade och prissatta produkter är avgörande för att kunna marknadsföra och utveckla sitt företag.

Ett axplock ur innehållet:

  • Produktutveckling och anpassning
  • Omvärldsbevakning
  • Prissättning av en paketerad produkt
  • Avgifter, resevillkor och betalning
  • Information och marknadsföring
  • Marknadskunskap
  • Resegarantier och säkerhet

Målet är att varje deltagare ska ha minst en färdigpaketerad produkt efter utbildningen.

Kontakta någon av våra rådgivare redan idag för nästa utbildningstillfälle!