Motorsågskörkort

Behöver du ta motorsågskörkort? Vår utbildning lär dig att bruka de rätta teknikerna och att vidta de säkerhetsåtgärder som krävs när du använder en motorsåg.

Vi erbjuder säkerhetsutbildning för både nybörjare som yrkesverksamma. Kurserna är kvalitetssäkrade genom projektet Säker Skog, och är klassade i olika nivåer från A-F.

Nivåer för motorsågskörkort

Nivå A – Kräver inga förkunskaper endast att man fyllt 16 år. Genomgång av sågens grunder samt enklare kapning.

Nivå B – Att man klarat A är en grundförutsättning för att få genomföra B kursen. Här får man lära sig grunderna i trädfällning samt mer avancerat kapningsarbete.

A och B kurserna samkörs oftast och omfattar ca 24 timmar.

Kursinnehållet inkluderar ämnen som olycksfallsstatistik, lagar och krav, användning av personlig skyddsutrustning, filning av sågen, genomgång av sågen och dess säkerhetsdetaljer, trädfällning, kvistning och kapningstekniker, samt hur man säkert tar ner fastfällda träd, med mera.

Fördjupande nivåer


Nivå C – kräver godkänt på A och B nivå. Denna nivå vänder sig främst till yrkesverksamma eller till den mer självverksamme skogsägaren.


Nivå D – kräver godkänt på C nivå. Ytterligare krav på förkunskaper är godkänd ESA (elsäkerhetsutbildning). Denna nivå vänder sig främst till de yrkesverksamma som jobbar med avverkning runt och i ledningsgator. Vid denna sorts arbete gäller det att tänka flera steg i förväg för att inte skada sig själv eller skada ledningar, stolpar med mera.


Nivå E – Kräver godkänt på A och B nivå. Ytterligare förkunskapskrav är att man har utbildning för skylift. Denna nivå handlar om arbete med motorsåg från arbetsplattform, och inriktar sig mot yrkesverksamma inom trädgård, parkskötsel eller liknande.


Nivå F – Kräver godkänt på nivå A. Denna nivå är utformad för räddningstjänsten.


Välkommen att kontakta oss för mer information!