Mat-appar för en roligare och enklare vardag

Att använda digitala verktyg kan göra det enklare, roligare, öka motivationen och stimulera till goda matvanor och bra måltider inom en mängd olika verksamheter. Våra mat- och rörelse-appar har skapats utifrån behov och efterfrågan från målgruppen. Idag används våra appar som digitala verktyg i vardagen av allt från personal inom äldreomsorg och hemtjänst till volontärer, anhöriga och ovana matlagare. Under dessa utbildningspass får du bekanta dig med de appar som är intressanta för just er verksamhet.

Våra appar

 • Appen MatGlad innehåller 125 lättlagade recept med stegvisa instruktioner för veckans alla dagar. Dessutom innehåller appen en planeringsguide för veckomatsedel och praktiska inköpslistor kopplade till recepten.
 • Appen MatGlad-helt-enkelt ger användaren ledning genom hela matlagningen med hjälp av filmsekvenser och talstöd.
 • Appen TAKK-för-maten, (under utveckling) ger användaren ledning genom hela matlagningen med hjälp av filmsekvenser, talstöd och tecken som alternativt kompletterande kommunikation.
 • Spelappen GoGlad (under utveckling) motiverar och stimulerar till rörelse på ett lekfullt och roligt sätt.
 • Appen Mat-Musik-Minnen skapar möten mellan människor i olika åldrar och ger verktyg för samtal och berättelser.
 • Appen MatFröjd (under utveckling) är en receptapp som ger inspiration, matlust och matglädje för äldre, anhöriga och personal inom hemtjänsten.

Målgrupp

Utbildningarna vänder sig till personal och andra målgrupper inom funktionshinderverksamhet, äldreomsorg och hemtjänst. Men utbildningarna vänder sig även till en bredare målgrupp av anhöriga, volontärer, ovana matlagare, äldre eller barn.

En utbildning kan också genomföras tillsammans med personal och boende i grupp- eller servicebostad. Studiecirkelledare och stödpersoner inom studieverksamheten är ytterligare en målgrupp för apparna

Förslag på utbildningsinnehåll

 • Bra mat och hälsa med MatGlad-apparna
 • Laga mat med MatGlad-apparna
 • Lär dig mer om Mat och Måltider med MatGlad e-skola
 • Information om Välkommen-på-middag, middagsträffar för gemenskap med måltiden i centrum
 • Mat-Musik-Minnen, så används appen som väcker minnen till liv
 • Laga mat med MatFröjd – appen för matlust, matglädje och livskvalitet för äldre

Innehållet kan kombineras och genomföras som kortare eller längre utbildningar där vi gärna varvar föreläsning och praktisk matlagning.

Kontakta oss för mer information och offert.