Livsmedelshygien

Säker mat och redlighet är ett gemensamt ansvar för alla som på något sätt hanterar, lagar, säljer eller serverar mat. Kunskap, motivation och goda rutiner är bästa sättet att förebygga att matgästen drabbas av matförgiftning eller på andra sätt påverkas negativt av maten. Men livsmedelshygien är så mycket mer; det är grunden till fräscha och hållbara livsmedel, miljömedvetenhet och god ekonomi. Det handlar om att på ett professionellt sätt ta hand om våra råvaror på bästa sätt. Vi kan erbjuda både grund- och repetitionsutbildningar.

Målgrupp
Utbildningarna vänder sig till personal inom t ex restaurang- och måltidsverksamhet (tillagningskök/ mottagningskök) vård och omsorg, butik samt småskaliga livsmedelsföretag.

Förslag på utbildningsinnehåll:

  • Vikten av livsmedelshygien för fräscha och säkra livsmedel
  • Livsmedelslagstiftningen, uppbyggnad och tillämpning, myndigheternas roll
  • Biologiska, kemiska, fysikaliska och allergena faror
  • Spårbarhet
  • Smitta, smittkällor, personlig hygien
  • Exempel på mikroorganismer och matförgiftningar*
  • Kritiska punkter vid mottagning, mathantering, transport, servering m.m. kopplat till checklista och egenkontroll enligt HACCP:s principer
  • Säker hantering av specialkost i kök och servering
  • Resthantering, förvaring och märkning
  • Livsmedelshygien kopplat till matsvinn

Innehållet kan kombineras och genomföras som kortare eller längre utbildningar där vi varvar teori och praktik. Vi arbetar även med pedagogiska metoder som workshop, erfarenhetsutbyte och/eller coachning. Vi kan även hjälpa till att utarbeta riktlinjer, rutiner, informationsmaterial och handlingsplaner inom området livsmedelshygien.

Kontakta oss för mer information och offert.