Grundkurs för skogsbruk

En grundkurs för skogsbruk lär dig att ta vara på skogens möjligheter och dess värden! Som skogsägare har du frihet och ansvar att bruka din skog. Vi erbjuder dig en komprimerad utbildning inom bärkraftigt skogsbruk.

Innehåll Grundkurs för skogsbruk

Här är en översikt över kursinnehållet:

  • Skogshistoria
  • Trädlära
  • Virkesproduktion
  • Miljöhänsyn- certifiering
  • Ståndortslära
  • Skötsel, dvs plantering, röjning, gallring och slutavverkning
  • Skogsbruksplan
  • Ekonomi
  • Skogsskador

Kursen består av fyra kvällsträffar och en heldag i skogen.

Pris: 5 000 kr exkl. moms

Observera att avbokningar fram till två veckor innan kursstart debiteras med halva kursavgiften, därefter hela kursavgiften.

Kolla in vår evenemangskalender när nästa utbildning sker – eller kontakta din närmaste skogsrådgivare för mer information.