Grön Arena – Grundkurs 2025

Grön Arena är ett koncept inom Hushållningssällskapet för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och hälsoområdet. Tjänster som anpassas efter den enskilde individen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité. Aktiviteterna utgår från gårdens arbete med djur, natur och trädgård där djuren ska utgöras av två olika typer av lantbruksdjur. För att bli en godkänd Grön Arenagård krävs genomförd Grön Arena-utbildning

Om utbildningen
Hushållningssällskapet erbjuder en digital grundutbildning via Teams, motsvarande 6 halvdagar.
Under utbildningen går vi igenom lagstiftning, brukarkategorier, aktiviteter, kalkyler, marknadsföring med mera. Under kursens gång sker arbete med att ta fram företagets affärsplan där ni slår fast inriktningen på er verksamhet och tänker igenom ert upplägg ordentligt.
Utöver dessa dagar får du tillgång till material för förberedande självstudier med inspelande föreläsningar för att ge dig en helhetsbild av affärsområdet. 

Vad leder utbildningen till?
Målet är att du som företagare efter färdig utbildning ska ha kunskap om Grön Arena som affärskoncept samt veta vilka krav som ställs för att bli en godkänd Grön Arena-gård. Under kursperioden kommer företaget att få arbeta igenom sin affärsplan för att bli redo att sälja sina tjänster på marknaden.

Grön Arena utbildningen är ett led i att bli en godkänd Grön Arena gård. Även om man inte önskar gå vidare med ett godkännande efter färdig utbildning så ger utbildningen kunskap och verktyg för att kunna bedriva affärsverksamhet inom området.

Vem kan gå utbildningen?
Landsbygds- och lantbruksföretag i Sverige som har intresse av att erbjuda tjänster inom social omsorg, skola och inom hälsoområdet. Även den som inte har företag idag men har planer på att starta företag inom området kan gå kursen. Inga förkunskaper krävs.

Deltagarantalet är begränsat till max 2 st deltagare från företaget/kursavgift. Om företaget efter genomgången grundutbildning
vill gå vidare med att ansöka om att bli Godkänd Grön Arena-gård så vill vi redan nu betona att företaget ska bedrivas i gårdsmiljö och att det i verksamheten ska finnas lantbruksdjur.

Kursstart planeras 2025, troligtvis start januari. 

Kostnad
9 500 sek exkl moms.

Intresseanmälan senast 2024-08-31 i formulär här nedan.
https://forms.office.com/e/mgnSdSuabM
Först till kvarn gäller.
Minst 15 deltagare krävs för att genomföra kursen.
Maxantal är 30 deltagare.