Gradvis – Skogen i ett förändrat klimat

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenKlimatet förändras på jorden, och inom de gröna näringarna kommer det i många fall krävas betydande ansträngningar för att upprätthålla nuvarande produktionsnivåer. Den här kursen handlar om skogen och hur du inom skogsbruket påverkas av ett förändrat klimat.

Innehåll Gradvis – Skogen i ett förändrat klimat

Vi berättar om befintlig klimatforskning och hur förändringar av klimatet påverkar skogen. Hur kan skogsbruket anpassa sig till ett förändrat klimat genom att:

  • Nyttja fördelarna i form av bättre tillväxt, nya trädslag eller andra skötselmetoder?
  • Minimera riskerna av negativa effekter som exempelvis väderextremer, ändrade nederbördsmönster eller mindre tjäle i marken?

Kursen är kostnadsfri och finansieras genom Landsbygdsprogrammet.

Så här gör du för att delta

Steg 1:

(Har du redan ett konto? Logga in och gå sedan till Steg 3.)

Steg 2:

  • Vi har skickat en länk till den e-postadress du angett. Följ anvisningarna i e-postmeddelandet för att bekräfta ditt konto.

Steg 3: 

  • Klicka på länken: Skogskurser
  • Välj därefter den kurs du vill gå.

Support

Har du frågor i samband med inloggning?

Välkommen att kontakta Hanna Richter, hanna.richter@hushallningssallskapet.se.

Kursen är utformad så att du kan läsa den på en dator, laptop eller surfplatta.

Kursledare

Magnus Ekström, Hushållningssällskapet Jönköping
magnus.ekstrom@hushallningssallskapet.se

Olof Olsson, HS Konsult AB, Uppsala
olof.olsson@hushallningssallskapet.se

Susanne Johansson, Hushållningssällskapet Västra
susanne.johansson@hushallningssallskapet.se