Ett rikt odlingslandskap

Vi erbjuder naturvårdsrelaterade kurser inom målområdet Ett Rikt Odlingslandskap. Det går alldeles utmärkt att kombinera biologisk mångfald med produktion av djur eller grödor.

Målgrupp

Utbildningarna vänder sig till lantbrukare, markägare och djurhållare verksamma inom jord, skog och trädgård.

Vi utbildar inom följande områden:

  • Betesskötsel och -planering
  • Skogsbete
  • Skogsbrynsskötsel och -restaurering
  • Slåtterängar
  • Biologisk mångfald i åkerlandskapet
  • Pollinering
  • Biologisk bekämpning av skadedjur

Förslag på upplägg

Innehållet kan genomföras som längre eller kortare utbildningar med föreläsning, workshop och besök i fält.

Välkommen att kontakta oss för mer information och offert.