Anpassa för extremväder – kunskap för trädgårdsodlare

Välkommen till en serie av digitala kurser som alla handlar om hur du som trädgårdsodlare kan förbereda ditt företag och odling för framtida extremväder. Kurserna är producerade av våra expertrådgivare inom satsningen Ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen vid extremväder, i samarbete mellan LRF Trädgård och Hushållningssällskapet.

Kursernas innehåll

Målet med kurserna är att du som är trädgårdsodlare ska få verktyg att förebygga problemen vid extremt väder, chans att minimera intäktsbortfall och på längre sikt även stärka branschens konkurrenskraft. Kurserna är anpassade för trädgårdsnäringen men kan även passa för dig som är verksam inom andra delar av den gröna näringen.

De tio kurserna är kostnadsfria. Studiesättet är väldigt flexibelt då allt genomförs individuellt, vilket innebär att du själv styr helt över din tid och kan påbörja och slutföra dem i din egen takt – när det passar dig bäst. Kurserna kan läsas oberoende av varandra och i valfri följd.

Kurserna du har att välja mellan är:

 1. Extremväder – vad har vi att vänta?
 2. Dränera för friska rötter
 3. Bevattningskurs för grönsaksodlare
 4. Jordhälsa
 5. Lagar och regler kring vattenuttag
 6. Frostskydd för fruktodlare
 7. Rätt bevattningsstrategi vid substratodling av bär
 8. Vattenkvalitet
 9. Understödjande grödor
 10. Ogräs

Så här gör du för att delta

Steg 1:

(Har du redan ett konto? Logga in och gå sedan till Steg 3.)

Steg 2:

 • Vi har skickat en länk till den e-postadress du angett. Följ anvisningarna i e-postmeddelandet för att bekräfta ditt konto.

Steg 3:

Support

Har du frågor i samband med inloggning?
Välkommen att kontakta Karin Carlsson, karin.carlsson@hushallningssallskapet.se

Kursen är utformad så att du kan läsa den på en dator, laptop eller surfplatta.

Ansvarig för innehållet 

Lotta Drabe-Vesterlund, lotta.drabe-vesterlund@lrf.se

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden