Kurs i ekologisk vallfröodling

Nästa vecka är det dags för vår kurs i ekologisk vallfröodling, en kurs för dig som satsar på utsädesodling av ekologisk vallfrö.

Vi tar framför allt upp de stora arterna; rödklöver, vitklöver, timotej, ängssvingel och rörsvingel. Kursen behandlar etablering, gödsling, skadegörare och sjukdomar, skörd, torkning och marknad.

Det finns fortfarande några platser kvar! Anmäl dig till info.e@hushallningssallskapet.se.
Kontakt: Per Ståhl, per.stahl@hushallningssallskapet.se, 0708-29 08 24

Ta gärna en titt i vår kalender för att se andra kommande kurser!