Kurs i ekologisk grönsaksodling

Hushållningssällskapet Östergötland i samarbete med Hushållningssällskapet Väst bjuder in till en fyradagarskurs i ekologisk grönsaksodling på friland under säsongen 2018.

 Kursen vänder sig till dig som är lantbruks- eller trädgårdsföretagare och vill bedriva yrkesmässig ekologisk produktion av grönsaker på friland. De fyra kursdagarna kommer att spridas över säsongen och ta upp aktuella delar i odlingen med både teoretiska och praktiska moment.

Tid: fyra dagar under säsongen 2018, start 1/6

Plats: Vreta Kluster utanför Linköping och hos odlare i Östergötland

Pris: kursen finansieras av länsstyrelsen och är kostnadsfri. Självkostnadspris för lunch, fika och transport tillkommer.

Frågor och anmälan: Jonna Wiklund, Hushållningssällskapet Östergötland. jonna.wiklund@hushallningssallskapet.se eller 0708-29 08 23

Fullständig inbjudan