Kurs för kvinnliga skogsägare

Framtidens skogsbruk. Det var vad som diskuterades på en eftermiddagskurs i skogarna runt Hökatorp, Götene i slutet av maj.

”Öka värdet i skogen”. Kursen, som den här gången endast riktade sig till kvinnliga skogsägare, tog upp ämnen som klimatförändringar och hur man hanterar det, mark- och viltskador samt att ett varmare klimat ökar förutsättningarna till mer löv i skogen.

IMG_4908

Som skogsägare kan det vara bra att veta vilka möjligheter och åtgärder som finns för att hantera ett förändrat klimat. Detta presenterades under en halvdagskurs på Hökatorp, Götene. Nedanstående punkter är vad som togs upp under träffen.

Undvikande av markskador i skogen
Man tittade på en nyligen utförd avverkning och diskuterade planering, kommunikation och utförande.

Minska viltskador i skogen
I ett hägnat område med tallföryngring och diskuterades olika sätt att hantera risken för viltets påverkan på skogsbruket.

Lövskog
Med ett varmare klimat ökar förutsättningarna för mer löv i våra skogar. Vad bör vi tänka på? Vilka trädslag är mest intressanta? Här avslutades kursen med en övning bland lövträden.

Se fler bilder på vår facebooksida

Medverkade gjorde:
Susanne Johansson, skogsrådgivare
Eva Mellqvist, lantbrukschef