Kunskapspodden om distansrådgivning

Kan ny teknik bidra till att rådgivning når fler?  Hur kan vi utnyttja tekniksprånget så att forskare och odlare möter varandras verklighet oftare?
Flygande rådgivare – i cyberspace – med forskningskompetens? Det är något som lockar och redan delvis är på gång. Det forskare vet måste nå ut till rådgivare och deras kunder och verklighetens förutsättningar måste också förmedlas vice versa. Börja med att lyssna på Ann-Charlotte Wallenhammar som är forskningschef på Hushållningssällskapet/HS Konsult och agronomie doktor och forskare. Hon intervjuas i senaste avsnittet av Kunskapspodden.  Anna Larsen på HIR Skåne berättar om pågående tekniksprång där informations- och kommunikationsrådgivning hjälper forskare och odlare att komma varandra närmare. Det handlar om tillämpad forskning som når långt utanför de trycka avhandlingarnas arbetsrum!