Kunskapspodden – nytt forum för att stärka de gröna näringarna

Nu är Kunskapspodden på gång. Den ska ge rådgivare, beslutsfattare, lantbrukare och andra landsbygdsföretagare mer kunskap inom områden som rör företagande, entreprenörskap, rådgivningsmetodik och innovationer.

Ett samarbetsavtal mellan SLU:s nationella kompetenscentrum för rådgivning RådNu och Hushållningssällskapens förbund skrevs under i juli 2017.

– Det är ett naturligt steg för att stärka och utveckla det strategiska samarbetet mellan de båda organisationerna, säger Jesper Broberg, förbundsdirektör för Hushållningssällskapens förbund.

– Det visade sig att vi hade planer inom samma områden, nu kan vi nyttja varandras kompetens på ett sätt som gynnar båda parter och inte minst lantbruket, säger Margareta Stigson, platschef vid SLU.

Kunskapspodden startar i september och planeras komma ut med ett avsnitt i månaden.  Projektledare är Ylva Carlqvist Warnborg, kommunikatör på RådNu.

Kontakt:

Jesper Broberg, förbundsdirektör Hushållningssällskapens förbund

jesper.broberg@hushallningssallskapet.se, 0702-29 98 78

Margareta Stigson, platschef SLU Skara

margareta.stigson@slu.se, 0705-35 95 80