Kunskapens frukt lockade många till öppen gård

Sista helgen i augusti öppnade Hushållningssällskapet traditionsenligt portarna till norra Sveriges utvecklingscentrum för de gröna näringarna – Öjebyn Agro Park. I år fick besökarna bland annat lära sig mer om skötsel och beskärning av kunskapens frukt, nämligen äpplet.

Öjebyn Agro Park är en försöksgård där Hushållningssällskapet driver försöksodlingar och projekt med koppling till lantbruk, odling, livsmedel, teknik- och landsbygdsutveckling av olika slag. Försöksverksamheten bedrivs för att se hur våra nordliga förhållanden och förändrat klimat påverkar grödor, sådd och skörd med syfte att få fram tåliga grödor med hög odlingssäkerhet. Det är fjärde året i rad som Hushållningssällskapet inbjuder till öppen gård för att visa upp verksamheten.

Årets stora dragplåster var visningen av äppelträdsbeskärning. Beatrice Wiström, lokalt ombud för Pomologerna i Västerbotten visade och berättade om äppelodling, sorter, skötsel och beskärning inför nyfikna åskådare. Även trädgårdsvandringen lockade en stor grupp som bjöds på färg, form, doft och avsmakning av olika sorters bär och grönsaker.

Ingevald Holmqvist från Pite-Älvdals Biodlarförening höll föreläsning vid visningskupan som finns på gården. Han berättade om bin, deras liv och dess förmåga att producera honung. Ett samhälle kan bestå av 70 000 bin och producera upp till 20 kilo honung säger han till PT.