Kunskap, stolthet och glädje i fokus under Hushållningssällskapens konferens

Under konferensen uppmärksammades medarbetare på Hushållningssällskap runt om i landet under devisen "Vi gör mycket bra". Medarbetare som på något vis bidragit till ökad lönsamhet hos våra kunder.

En av vinnarna var Helena Zimmer, projektkorrdinator på Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten. Med motiveringen, Helena Zimmer har genom omvärldsbevakning, ett långsiktigt nätverksbyggande och gedigen nationell och internationell projekterfarenhet bidragit till att Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten utvecklat landsbygdsföretagande vår region och hos de partners som vi samverkar med.

– Jag är oerhört förvånad, glad och stolt berättar Helena Zimmer. Hushållningssällskapen över hela landet finns i ett så bra sammanhang för utveckling av landsbygdens företag, vilket var anledningen att jag sökte mig till hit för snart 15 år sedan. Från dag ett har jag också varit djup imponerad av mina kollegors breda och djupa kunskaper inom så många områden. Det är lätt att driva utveckling på landsbygden och sätta ihop projekt när det finns så mycket kunskap och erfarenhet att bygga på och inspireras av.

Vad tar du med dig från konferensen?
– Alla fantastiska sammanhang vi finns i, vår samlade kunskap och betydelse för utvecklingen av landsbygden inom en mängd områden från mat och integration till miljöfrågor och vallforskning avslutar Helena Zimmer.

De två andra som fick utmärkelsen ”Vi gör mycket bra” var:
Sven-Åke Rydell, försöksledare Hushållningssällskapet Östergötland. För sitt utvecklingsarbete med försöksverksamheten och ständiga omvärldsbevakning och sinne för affärer.
Kikki Fors, Miljörådgivare, HS Konsult. För att ha lanserat HIR Miljö*, ett HIR-paket där företagen får stöd och hjälp med ”mindre roliga måsten” och de har ett bollplank att vända sig till under hela året.

Över 500 medarbetare från landets Hushållningssällskap och verksamheter samlades på Ultuna 3-4 oktober för att fylla på med ny kunskap, nätverka och framförallt ha roligt tillsammans. De två dagarna innehöll både ämnesspecifika och gemensamma delar. Under de gemensamma passen fick deltagarna bland annat skratta åt Jan Bylund som pratade om vikten av att berömma sig själv och att ha ”berömfika” på arbetsplatsen. Fd. skidskytten och OS medaljören Magdalena Forsberg inspirerade och pratade om hur man uppnår sina mål.
Kontakt:
Jesper Broberg, förbundsdirektör Hushållningssällskapens förbund, 070-229 98 78
Hanna Österberg, marknadskommunikatör Hushållningssällskapens förbund, 070-832 20 04
Helena Zimmer, projektkorrdinator, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, 070-209 61 01
Sven-Åke Rydell, försöksledare, Hushållningssällskapet Östergötland, 0708-29 08 34
Kikki Fors, miljörådgivare, HS Konsult, 070- 222 25 52

*=(HIR= Hushållningssällskapets individuella rådgivning)