KSLA:s stipendium; Landsbygdsutvecklare 2017 går till Christina Milén Jacobsson!

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien har utsett 2017 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden.

Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare 2017
går till Christina Milén Jacobsson!

 

På KSLA:s hemsida kan man läsa följande:
Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare 2017 går till Christina Milén Jacobsson, Brålanda, för hennes arbete med utveckling av landsbygden, dess företag och medborgare. Christina Milén Jacobsson har lett en lång rad olika projekt och verksamheter som lyft fram, utvecklat och drivit landsbygdens frågor. Outtröttligt förmår hon inspirera, engagera och utveckla individer, företag och organisationer.

Christina Milén Jacobsson belönas för sitt engagerande, inspirerande och drivande sätt att arbeta med individer, företag och organisationer på landsbygden.
För närvarande är hon chef för landsbygdsavdelningen samt arbetar som företagscoach och landsbygdsutvecklare vid Hushållningssällskapet Väst. Hon har sedan unga år varit engagerad i många olika företag, organisationer och föreningar som verkat för landsbygdens och de gröna näringarnas utveckling. Christina Milén Jacobsson har lett och medverkat i projekt som syftat till att lyfta fram, utveckla och driva landsbygdens frågor. Det har t ex gällt gårdsförsäljning av egna produkter, etablering av ridleder, start av lokalt mejeri, trädgårdsprojekt för de som står utanför arbetsmarknaden, projekt för integration, grön rehabilitering samt matchning av marknad och odlare. Genom sitt mångsidiga arbete är hon en förebild för hur man kan arbeta för landsbygdens väl.

Akademiens preses Lisa Sennerby Forsse delar ut priset vid akademiens 205:e högtidssammankomst den 28 januari 2017 i Stockholms Stadshus.