KSLA:s silvermedalj till matkonsult Eleonor Schütt!

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien har utsett 2018 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden.

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens silvermedalj 2018

tilldelas matkonsult Eleonor Schütt, Hushållningssällskapet Väst

Nomineringen lyder:

Eleonor Schütt har under 30 år på ett förtjänstfullt sätt ökat kunskapen om matens betydelse för ett gott liv i allmänhet och folkhälsan i synnerhet, bland allmänheten, i skolan, restauranger och som en del i företagens personalvård. Eleonor Schütt är en känd radioprofil på regional nivå och har i sina matprogram lyft fram glädjen och nyttan med bra mat. Hon har medverkat till att lyfta potatisens status genom storytelling och har utvecklat applikationer som gör det enkelt för alla att laga mat och som dessutom används som läromedel i skolans hem- och konsumentkunskap. Eleonor Schütt har en osviklig förmåga att förmedla tung och komplicerad information på ett lättbegripligt, entusiasmerande sätt som gör att människor inspireras till större kunskaper och ökad matglädje till nytta för konsumenter och företagare inom de gröna näringarna.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens delar årligen ut priser, belöningar och stipendier till förtjänta praktiker, forskare och forskningsförmedlare för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist delar ut priserna och belöningarna vid akademiens 206:e högtidssammankomst den 28 januari 2018 i Stockholms Stadshus. Akademiens silvermedalj delas tillsammans med diplom ut till person, som på ett förtjänstfullt sätt väckt intresse för de areella näringarna. Belöningen uppmärksammar insatser av enskilda personer.

För mer information:

http://www.ksla.se/senaste-nytt/nyheter/ksla-har-utsett-2018-ars-pris-och-beloningsmottagare/

Kontaktuppgifter pristagaren: Eleonor Schütt, Matkonsult, Hushållningssällskapet Väst Tel: 0521 – 72 55 62 eleonor.schutt@hushallningssallskapet.se

Monica Andersson-Skall, VD, Hushållningssällskapet Väst Tel: 0521 – 72 55 01 mas@hushallningssallskapet.se