Kryddade toner väcker sinnen till liv på äldreboende

mat o musik_5774Mat_MMM_logo

Kryddade toner väcker sinnen till liv på äldreboende

En unik kombination av mat, musik och dofter skapar ett helt nytt sätt att kommunicera med de gamla.

Mat, Musik och Minnen.
Så heter ett projekt från Hushållningssällskapet Väst, där äldre personer med demenssjukdom får uppleva matlagning till musik. Smaker och dofter ska - tillsammans med välkända toner - knyta an till det förgångna. De äldre får interagera och vara en del av föreställningen på olika sätt.

- Begreppet som vi fokuserar på kallas reminiscens, en spännande metod som har fått mycket uppmärksamhet på senare tid. Det betyder förstås inte att minnet plötsligt kommer tillbaka, men just i stunden kan den demenssjuka uppleva en stark närvaro av minnen från förr, vilket kan ge ett ökat välbefinnande, säger Margareta Frost-Johansson, utvecklingsledare på Hushållningssällskapet.

MatgladIdén kommer från Jonas Eriksson, tidigare köksmästare på såväl finkrogar som äldreboenden drivna av Tre Stiftelser i Göteborg. Monica Berglund är ansvarig för verksamheten inom Tre Stiftelser, och hon ser med spänning framemot startskottet för Mat, Musik och Minnen

- Alla ingångar för att nå en demenssjuk person är viktiga för att öka välbefinnandet. Det här är ett spännande, nytt och outforskat sätt, som jag tror kan bli väldigt populärt. För att nå de här personerna gäller det att aktivera alla sinnen vi kan, på alla möjliga vis.

Monica Berglund tror också att föreställningarna, som beskrivs som ”minnesväckare - en resa i tid och rum”, kan inspirera personalen runt om på äldreboendena att tänka på nya sätt. Kanske de hittar egna liknande verktyg som fungerar i vardagen.

- Det är extra häftigt att själva idén väcktes inifrån verksamheten, och av en kock. För oavsett vad vi har för arbetsuppgifter har vi ju ett enda gemensamt mål, att de boende ska ha det bra hos oss.

Vill du veta mer om Mat, Musik och Minnen, vänligen kontakta Margareta Frost-Johansson, projektledare på Hushållningssällskapet Väst, 0521 – 72 55 60.

KORTA FAKTA

  • Projektet Mat, Musik och Minnen genomförs av Hushållningssällskapet Väst under två år i samarbete med Demensförbundet samt dess lokala anhörigföreningar, och med finansiering från Allmänna Arvsfonden.
  • I projektet ska man testa och utarbeta en modell för att stimulera minnet och underlätta kommunikation med demenssjuka genom inspirerande föreställningar kring mat och musik.
  • Totalt ska 40 föreställningar äga rum runt om i Västra Götaland, hälften av dem på äldreboende med demensinriktning och hälften på anhörigträffar. Ett erbjudande om att delta går ut till samtliga kommuner, och det begränsade antalet föreställningar gör att ”Först till kvarn” gäller.
  • Kocken och matkreatören Jonas Eriksson står för matlagningen och för musiken ansvarar Jonas Franke-Blom. De båda har tillsammans utvecklat konceptet.
    Mat_MMM_omslagbroschyr