Kristinehams kommun övertar driften av Smaka på Värmland

Smaka på Värmland startade 2011 som en del av förverkligandet av visionen Sverige – det nya matlandet. Arrangemanget har utvecklats genom åren och 2014 blev matmässan en matfestival. Festivalen har stärkt sitt värde för både producenter och konsumenter och är idag en av Sveriges största matevenemang.

Smaka på Värmland har bidragit till starkare Värmländska matproducenter och nya samarbeten mellan olika företag, branscher och yrkeskategorier. Vi vet att affärmöjligheter skapats och inspiration flödat. Företag som medverkat som utställande har också kunnat se en ökad efterfrågan av sina produkter efter ”Smaka på Värmlands” genomförande vilket inneburit en varaktig tillväxtökning.

Hushållningssällskapet Värmland har hela tiden varit arrangör av Smaka på Värmland. Inför festivalen 2017 tog vi beslutet att flytta från Mariebergsskogen i Karlstad till Gustafsviksområdet i Kristinehamn. På så vis kom vi i kontakt med Kristinehamns kommun och ett flertal lokala företag med starkt intresse för att utveckla evenemanget vidare.

Från och med 2018 tar Kristinehamns turismenhet över driften av Smaka på Värmland. Festivalen kommer att fortsätta att inrikta sig på spännande Värmländsk mat, mathantverk och landsbygdsutveckling men öka anstängningarna att göra festivalen till attraktivt besöksmål.

Smaka på Värmland kommer även fortsättningsvis att samarbeta med Hushållningssällskapet, Nifa, Visit Värmland, Länsstyrelsen i Värmland, Region Värmland och fler regionala aktörer.

Följ arbetet med årets festival på:

www.smakapavarmland.com

Facebook