Krismöte för foderbristen

Idag deltog Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge på Länsstyrelsens krismöte om foderbristen.

Målet med mötet är att få en samlad lägesbild i länet och även diskussioner om vad det kan bli för konsekvenser på lång och kort sikt.

Representanter från LRF, Lantmännen, Arla, Swedish Agro och länets kommuner fanns på plats.

Tanken är att följa händelseutvecklingen likt på det sätt som hanterades vid vattenkrisen 2016.