Kreativ anpassning får verksamheten att rulla på

Fältvandringar på webben, isolerade gymnasieelever och fiskar som får växa till när Hushållningssällskapen ställer om i Coronatider.

Nya anpassade arbetssätt, olika digitala lösningar och tid att utveckla verksamheten kännetecknar Hushållningssällskapens anpassning till en ny vardag.

Omständigheterna påskyndar nya arbetssätt
Rådgivningen är trots allt relativt opåverkad även om fler kontakter än vanligt med kunderna sker på telefon eller digitalt.

– Vi har i flera år utvecklat våra medarbetares utrustning och verktyg för att kunna jobba digitalt och komma åt allt material på distans. Därför är vi väl förberedda nu när flera jobbar hemifrån och även utomhus, säger Bo Selerud, VD på HS Konsult i Mälardalen.

Bo Selerud, VD HS Konsult

– På vår redovisningsbyrå Y-Ekonomi är det inte längre så många möten hemma hos kunden eller på kontoren, säger Frederik Innala, VD på Hushållningssällskapet Västernorrland.

Både personal och kunder lär sig nya arbetssätt som kan leva kvar även när krisen är över.

Frederik Innala, VD Hushållningssällskapet Västernorrland

– Korta effektiva, digitala möten och avstämningar där rådgivaren delar skärm med kunden kan i många fall ersätta ett fysiskt möte i bråda tider för lantbrukaren och därmed spara tid. Samtidigt får det fysiska mötet högre status, menar Pär Martinsson, VD på HIR Skåne.

Fältvandringarna i delvis ny form
Fältvandringar, visning av fältförsök och demonstation av lantbruksmaskiner är viktiga inslag i verksamheten hos de hushållningssällskap som har växtodlingsrådgivning och/eller försöksverksamhet. Även om dessa aktiviteter inte upphört helt denna vår har de blivit betydligt färre med ett mindre antal deltagare per träff, rejäla avstånd och utan samåkning. I stället anordnas både i Skåne och i Mälardalen digitala visningar, även i realtid.

– I vår första ”livestreamade” fältvandring ”deltog” hela 150 personer. Den kommer att följas av flera, säger Pär Martinsson, HIR Skåne.

Pär Martinsson, VD HIR Skåne

– Förutom digitala visningar av fältförsök, fältvandringar och maskindemos har vi också ökat antalet webkurser för lantbrukare, säger Bo Selerud, HS Konsult.

Inga stora publika evenemang i år
Utåt i media märks främst att de riktigt stora evenemangen kring månadsskiftet juni/juli, Borgeby fältdagar och Brunnby lantbrukardagar, har tvingats ställa in.

– Borgeby fältdagar sysselsätter många hos oss speciellt under maj och juni. I år måste denna personal delvis jobba med annat men vi måste också finna sätt att utnyttja de investeringar i årets utställning som vi redan gjort till exempel genom digitala visningar, säger Pär Martinsson, HIR Skåne.

– Å andra sidan kanske vår personal kan få en längre sommarsemester i år som omväxling, säger Bo Selerud, HS Konsult.

Unik lösning på Nordvikgymnasiet
När alla gymnasier i Sverige gick över till digital undervisning valde Nordvikgymnasiet en udda lösning som de förmodligen är ensamma om i landet. Eleverna fick välja emellan att åka hem eller stanna kvar på internatet. Beslutet var oåterkalleligt för eleven fick inte sedan åka mellan hemmet och skolan.  Ungefär hälften av skolans knappt 80 elever valde att stanna och hälften åkte hem. Detta ställde lärarna inför en helt ny situation; att samtidigt bedriva undervisning på plats och på distans. Inledningsvis var det en stor omställning för alla men efter hand som systemet har satt sig så har de nya rutinerna kommit att fungera väl.

Fisken får växa i stället för att hamna på tallriken
För Hushållningssällskapet Västernorrland får stiltjen inom besöksnäringarna påverkan på ekonomin. Hushållningssällskapet driver två fiskodlingar varav den ena, Svensk Fjällröding, säljer fisken via grossist bland annat till restauranger och konferensanläggningar.  Dessa har en stor nedgång i antalet besökare vilket ger en märkbar minskning av intäkterna hos leverantörerna.

– Tur i oturen är att fisken nu får växa till sig och ta igen det de förlorade sommaren 2018 då de på grund av den extrema värmen inte växte så bra, säger Frederik Innala, Hushållningssällskapet Västernorrland.

Text: Karin Murén