KRAV s regler om energianvändning

I KRAVs regelverk finns nu ett antal regler gällande energianvändning på lantbruk. Här nedan beskrivs de lite kort och hur de påverkar dig.
Kontakta energirådgivare David Hårsmar 0325-618 685, för att beställa en energikartläggning.

3.7.1 Sparsamt körsätt
Alla transport och arbetsfordonsförare som är permanent verksamma i företaget och kör minst 80 timmar per år skall vara utbildade i Sparsamt körsätt. [...] Mer information finns på www.krav.se/sparsamt-korsatt

3.7.2 Förnybar el
Lantbrukare skall vid nytecknande eller byte av elavtal, dock senast 2015-12-31, köpa in el som till 100 procent kommer från förnybara energikällor [...]

3.8 - 3.9 Energiplanering för lantbruksföretag och växthus
Reglerna i dessa avsnitt gäller bara lantbruksföretag med en årlig energianvändning på mer än 500 000 kWh (alla inköpta energislag) eller med fler än 100 djurenheter.
Du kan göra en energikartläggning med hjälp av Greppa näringen [...] Mer information finns på www.krav.se/energiplanering