Kraftsamling med fokus på framtidens gröna näringar – årets pristagare utsedda

Hushållningssällskapets ca 1000 medarbetare finns vanligtvis utspridda över hela Sverige. Nu möts de för en nationell konferens under två intensiva dagar på Kulturhuset Spira i Jönköping den 31 oktober

Temat är framtidens lantbruk och landsbygd med syfte att kraftsamla kring samtidens utmaningar; klimatet, livsmedelsförsörjningen, hållbarhet och energi. Samtidigt uppmärksammas de medarbetare som gjort särskilt stor skillnad; för kunder och medlemmar, för landsbygden, lantbruket och de gröna näringarna. Alla på sitt unika sätt.

Den prestigefulla utmärkelsen Årets seniorkonsult delas i år ut till tre personer verksamma inom Hushållningssällskapet, då pandemin år 2020-2021 satte stopp för denna uppskattade tradition sen 20 år tillbaka. De rådgivare som får denna utmärkelse har alla på olika sätt långsiktigt bidragit till Hushållningssällskapens kunskapsspridning, utveckling och affärsmässighet. De är dessutom alla starka profiler nationellt och/eller internationellt inom sitt ämnesområde.

 • Seniorkonsult 1: Hanna Johansson, Hushållningssällskapet Västra
  Med sin både breda och djupa kompetens inom växtodlingsfrågor är Hanna Johansson mycket respekterad av kunder och medarbetare. Orädd, ansvarsfull och med tydlighet tar hon sig an nya frågeställningar, alltid med kundens bästa i fokus. Hanna är en sann ambassadör för Hushållningssällskapet såväl nationellt som lokalt.
 • Seniorkonsult 2: Ola Hallin, Hushållningssällskapet Sjuhärad
  En försöksledare utöver det vanliga, med hängivenhet och effektivitet ser han till att fältförsöken håller toppkvalitet år efter år. Ola har också förmågan att se bortom sin geografi och sitt ämnesområde för att uppnå största samlade nyttan för Hushållningssällskapet. Ola är lika högt skattad av såväl kunder som kollegor.

 • Seniorkonsult 3: Anna-Mia Björkholm, HIR Skåne
  Med hög energi och kunskap coachar Anna-Mia såväl kunderna i grönsaksfälten som kollegorna inom Horto på HIR Skåne och Hushållningssällskapen. Anna-Mia sätter kundens och branschens bästa i fokus och tillsammans med Horto-gruppen levereras rådgivning på absolut toppnivå under goda affärsmässiga former.

I år har dessutom ytterligare två pris instiftats, tänkta att återkomma årligen; Årets prestation och Årets rookie. Vinnarna är som följer:

 • Vinnare Årets prestation: Försörjningsbalans kommun
  Med klockren timing har teamet bakom tjänsten Försörjningsbalans kommun tagit fram ett verktyg som belyser den enskilda kommunens försörjningsförmåga. Försörjningsbalans kommun synliggör Hushållningssällskapets breda kompetens, lokala kunskap och förankring, och gynnar svenskt lantbruk. För sitt arbete med att ta fram och utveckla denna tjänst nomineras teamet bakom verktyget till Årets prestation.
 • Vinnare Årets rookie: Sigrid Tirén, Hushållningssällskapet Jämtland
  Sigrid har på ett magnifikt sätt, helt från scratch, byggt upp en växtodlingsrådgivning av hög klass. Hon har på ett föredömligt sätt utvecklat sin kunskap, varit lönsam från start och är mycket uppskattad av kunderna. Hon har både lokala och nationella uppdrag och bidrar till positiv utveckling i sann Hushållningssällskapsanda.

Konferensen belyser under dessa två dagar allt från hot och möjligheter med AI, hållbarhet, klimatfrågor och utmaningar för framtidens lantbruk till hur branschen överlag behöver samarbeta för att lyckas med våra svenska självförsörjningsmål och hur utmaningar driver utvecklingen framåt. En rad kända ansikten både står på scen och sitter i publiken; äventyraren Renata Chlumska, komikern Marika Carlsson och generaldirektören för Formas, Johan Kuylenstierna, för att nämna några. Moderator för konferensen är matkreatören, matstylisten och tv-kocken Lisa Lembke.