Kraftigt ökat intresse för naturbruksgymnasier

Intresset för naturbruksutbildningarna växer kraftigt bland elever som söker till gymnasiet. Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinges tre naturbruksgymnasier har 276 förstahandssökande i år i den preliminära antagningen. Det är nästan 100 fler än för ett år sedan, eller en ökning med 54 procent. 

Totalt har nästan 500 högstadieelever sökt till de tre naturbruksgymnasierna i Gamleby, Ingelstad och Kalmar. 

Störst är ökningen av förstahandssökanden i Ingelstad utanför Växjö, 143 jämfört med 83 i fjol. Till Gamlebygymnasiet har 69 elever sökt i första hand, jämfört med 52 i fjol, och Naturbruksgymnasiet Kalmar har 64 förstahandssökanden, 20 fler än i fjol. 

– Det är fantastiskt roligt. Vi har särskilt många ansökningar till naturbruksprogrammets inriktningar lantbruk och häst, liksom till vårt andra yrkesprogram, bygg- och anläggning, säger Katrin Bladh, rektor på Ingelstadgymnasiet. 

Hon tror att det är en följd av en allmän trend i samhället med ökat intresse för natur, matförsörjning och djur. Tova Johansson, rektor på Naturbruksgymnasiet Kalmar noterar samma trend: 

– Jag tror att det ökade intresset för naturbruk och yrkesutbildningar överlag beror på att många nu har förstått att man kan få jobb direkt, men att man också kan läsa vidare, säger hon. 

Skog har särskilt många förstahandssökanden på Naturbruksgymnasiet Kalmar. På Gamlebygymnasiet norr om Västervik verkar häst vara populärast. Rektorn Sofie Alvarsson har sett ett stadigt stigande intresse för naturbruksprogrammet de senaste fyra åren och tror att coronapandemin har ökat det ytterligare. 

– Intresset för svenska livsmedel ökade efter det att man började prata om att maten kan ta slut. Många förstår nu bättre att här finns gott om säkra arbeten som inte försvinner på grund av corona, säger hon. 

– Det är otroligt viktigt för de gröna näringarna att intresset för våra utbildningar ökar. 

Naturbruksgymnasierna har lyckats nå högstadieungdomarna trots att de på grund av pandemin inte har kunnat ha öppna hus på skolorna som tidigare. 

De tre naturbruksgymnasierna har nu knappt 600 gymnasieelever i tre årskurser.