Kraftigt ökat antal lagkrav för lantbruksföretag

Nu släpps en första delrapport från projektet "Byråkratin belastar och kostar". Ett resultat är exempelvis att antalet lagkrav som berör lantbruksföretag har ökat med 120 % under perioden 1996 till 2016.

Ett lantbruksföretag kan år 2016 behöva föra 22 olika journaler och söka 36 olika tillstånd eller anmälningar. I projektet lade lantbrukarna i genomsnitt lägger 2,7 timmar per vecka på administration relaterad till miljö, arbetsmiljö och djurhälsa. Mest tid tog journalföring, samt rapportering och märkning av djur. Näst mest tid lade företagen på arbete i samband med myndighets- och branschkontroller.

I forskningsprojektet ”Byråkratin belastar och kostar” ville vi sätta fokus på, skapa dialog kring och arbeta för att minska existerande regelbörda och byråkrati, föreslå åtgärder för positiv förändring, och därmed medverka till att öka möjligheterna för lönsamhet och konkurrenskraft i svenska lantbruks- och landsbygdsföretag.

Läs hela rapporten här!

Projektet är finansierat av: Stiftelsen Lantbruksforskning

Projektansvariga:

Sara Bergström Nilsson, Hushållningssällskapet Halland sara.nilsson@hushallningssallskapet.se

Christina Lunner Kolstrup, Sveriges Lantbruksuniversitet, christina.kolstrup@slu.se

Helena Lans Strömblad, Växa Sverige, helena.lans@vxa.se