Kraftig ökning av antalet krav på lantbruket

Antalet regler som berör lantbruket har ökat med drygt 120 % på 20 år, det visar en granskning gjord av Hushållningssällskapet Halland, Växa Sverige och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Studien utgick från de lagar och regler som fanns med i 2016 års Miljöhusesyn. Antalet jämfördes med det antal som fanns 2006 respektive 1996.

- Antalet lagkrav har mer än fördubblats på 20 år, säger Sara B Nilsson, konsult på Hushållningssällskapet Halland.

Med lagkrav menas inte antalet paragrafer, utan antal praktiska krav som ställs på lantbruket. Även antalet anmälningar, tillstånd och journaler som företagen behöver hantera har granskats inom studien. Alla företag berörs inte av alla regler men det är totalt sett en stor ökning av antalet lagkrav som berör och belastar lantbruksföretagen.

– I dagsläget finns det krav på att lantbruksföretagare ska föra 22 olika journaler. För 36 olika verksamheter eller handlingar måste företagaren göra anmälan eller söka tillstånd, berättar Helena Lans Strömblad, rådgivare på Växa Sverige.

Studien ingår i projektet Byråkratin i lantbruket belastar och kostar. I projektet medverkar även ca 75 lantbrukare över hela landet som registrerar verklig tidsåtgång, kostnad samt hur de upplever den myndighetsrelaterade administrationen. Forskningsstudien finansieras av Stiftelsen lantbruksforskning (SLF).

-Vi kommer även att genomföra djupintervjuer med företagare och anställda på olika myndigheter, berättar Christina Lunner Kolstrup, projektledare och arbetsmiljöforskare vid SLU.

Resultat av regelgranskningen och studien i sin helhet presenteras vid en pressträff på Hansagård utanför Laholm. Gården drivs av lantbrukarna Magdalena och Magnus Gustavsson som har många synpunkter på den byråkratiska belastningen på företaget. Välkomna!

Tid: 27 september kl 10.00
Plats: Skottorp Hansagård 1, Laholm