Kräftbrev nr 1 ute nu

Inför årets säsong så ska vi försöka få fler deltagare. Vi kommer genomföra träffar och upprätthålla ett nätverk för att på så sätt sprida kunskap och lära av varandra.

Kommunikation sker per e-post. Kräftguiden är för alla med intresse för kräftor, både de som har signalkräftor och de som har flodkräftor. Vattenägare i sjöar, bäckar, åar har lika mycket att hämta som de med dammar.

Läs kräftbrev nr 1 här.