Hushållningssällskapet Skåne

Veronica Newman

Ekonom

Hushållningssällskapet Skåne

010-476 20 14

Om mig

Har helhetsansvar för löpande redovisning och bokslut i koncernbolagen och förvaltande stiftelser.